Σάββατο, Αύγουστος 08, 2020
Email: pdeamthr@sch.gr | Τηλ: 2531083530 | Fax: 253183555
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

Τελευταίες Ανακοινωσεις

230 Ανακοινωσεις
93 | 2020-05-28 04:27:16 | | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : 4929| ΑΔΑ : --|
89 | 2020-05-27 14:35:20 | | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : 4875| ΑΔΑ : --|
105 | 2020-05-27 14:31:27 | | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : 4868| ΑΔΑ : --|
82 | 2020-05-27 05:29:46 | | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : 4859| ΑΔΑ : 6ΜΙΗ46ΜΤΛΗ-ΡΘΙ|
95 | 2020-05-26 16:26:22 | | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : 4827| ΑΔΑ : --|
102 | 2020-05-26 16:23:47 | | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : 4826| ΑΔΑ : --|
75 | 2020-05-25 08:37:58 | | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : 4753| ΑΔΑ : --|
101 | 2020-05-22 08:04:52 | | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : 4739| ΑΔΑ : 6ΜΒ346ΜΤΛΗ-8ΥΠ|
83 | 2020-05-22 06:10:42 | | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : 4733| ΑΔΑ : ΩΩ3Ξ46ΜΤΛΗ-2ΚΑ|
79 | 2020-05-22 04:33:28 | | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : 4760| ΑΔΑ : ΩΦΣΧ46ΜΤΛΗ-6Α5|