Σάββατο, Αύγουστος 08, 2020
Email: pdeamthr@sch.gr | Τηλ: 2531083530 | Fax: 253183555
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

Τελευταίες Ανακοινωσεις

230 Ανακοινωσεις
101 | 2020-05-21 06:27:10 | | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : 4697| ΑΔΑ : 6ΒΟ5465ΦΥΟ-ΨΣΓ|
117 | 2020-05-21 05:59:00 | | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : --| ΑΔΑ : --|
102 | 2020-05-21 04:32:43 | | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : 4684| ΑΔΑ : --|
125 | 2020-05-19 04:52:18 | | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : 4531| ΑΔΑ : --|
251 | 2020-05-19 04:41:33 | | Κατηγορία : Ανακοινώσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ | Αρ. Πρωτοκόλλου : 4588| ΑΔΑ : --|
112 | 2020-05-17 05:20:14 | | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : 4507| ΑΔΑ : --|
144 | 2020-05-15 12:16:08 | | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : 4196ΙΑ| ΑΔΑ : Ψ8Ξ946ΜΤΛΗ-8ΗΙ|
98 | 2020-05-15 08:42:45 | | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : 4494| ΑΔΑ : --|
97 | 2020-05-15 08:41:14 | | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : 4494| ΑΔΑ : --|
107 | 2020-05-15 07:47:11 | | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : 4483| ΑΔΑ : --|