Σάββατο, Αύγουστος 08, 2020
Email: pdeamthr@sch.gr | Τηλ: 2531083530 | Fax: 253183555
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

Τελευταίες Ανακοινωσεις

230 Ανακοινωσεις
99 | 2020-05-13 06:36:52 | | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : 4344| ΑΔΑ : ΨΘΓΘ46ΜΤΛ6-ΘΘΦ|
103 | 2020-05-13 05:48:44 | | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : 4362| ΑΔΑ : --|
98 | 2020-05-13 05:46:30 | | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : 4363| ΑΔΑ : --|
99 | 2020-05-13 05:31:34 | | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : 4371| ΑΔΑ : --|
143 | 2020-05-08 08:53:16 | | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : 4287| ΑΔΑ : --|
115 | 2020-05-08 08:07:47 | | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : 4283| ΑΔΑ : --|
112 | 2020-05-08 08:04:15 | | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : 4289| ΑΔΑ : --|
119 | 2020-05-08 08:01:22 | | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : 4300| ΑΔΑ : --|
116 | 2020-05-08 07:59:14 | | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : 4304| ΑΔΑ : --|
136 | 2020-05-07 10:46:31 | | Κατηγορία : Γενικές Ανακοινώσεις | Αρ. Πρωτοκόλλου : 4259| ΑΔΑ : ΩΤΖ346ΜΤΛΗ-ΚΚΤ|